MIXED MEDIA = GEMENGDE TECHNIEKEN
COACHING, VERTALEN, REDIGEREN, SCHRIJVEN, RESEARCH, LEZINGEN, WORKSHOPS, ADVIES

veelzijdig — thuis in verschillende technieken — geboeid door uitwisseling — betrokken

Sytze Steenstra   > > >  filosoof, essayist, vertaler (E-N, D-N, F-N), bemiddelaar in de kunst, tentoonstellingsmaker.
Sytze heeft een laureaat van de Jan van Eyck Academie (post-graduate kunstacademie), hij is afgestudeerd en gepromoveerd als filosoof en heeft een kandidaatsdiploma sociologie. Hij heeft in het verleden gewerkt als docent aan het VWO, als docent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit en als docent cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. En als rondleider in musea, schoonmaker, editorial assistant, nachtwaker, docent gitaar. Houdt ook van modeltekenen, videomontage, lekker eten en atelierbezoeken.

06-28072072 / 043-3540765; sytzesteenstra@mixed-media.info

Josh Moll        > > >         coach, systeemingenieur, beeldend kunstenaar; Josh werkt sinds 2011 uitsluitend nog als coach.
Josh heeft het coach-diploma (post-HBO) van de Alba-academie. Ze heeft in het verleden gewerkt als docent informatieanalyse en computervaardigheden. En als adviseur procesmanagement, webdesigner, beeldend kunstenaar, vroedvrouw voor koeien, verpleegster en huisbewaarder/teamleider in een verslavingskliniek. Ze kan lachen om de uitdrukking “twaalf ambachten, dertien ongelukken”, maar ziet zichzelf liever als veelzijdig en getalenteerd, en ze heeft de diploma’s (systeemingenieur, kunstacademie) en de ervaring om dat te staven. Josh werkt als coach sinds 2000.

06-42466116 / 043-3540765; joshmoll@mixed-media.info


MIXED MEDIA
COACHING, WRITING, EDITING, TRANSLATIONS, RESEARCH, LECTURES, WORKHOPS, ADVICE

all-round — fascinated by exchange — dedicated

Sytze Steenstra   > > >  philosopher, essayist, translator (English-Dutch, German-Dutch, French-Dutch); lectures, workshops, translations, art writer, curator.
Sytze is a laureate of the Jan van Eyck Academy (post-graduate studies, art theory), a PhD in philosophy and a degree in sociology. He has worked as a high school teacher in philosophy, as an assistant professor in philosophy at the University of Amsterdam and the Open University of the Netherlands, and as an assistant professor of cultural studies at Maastricht University. Also as a museum guide, office cleaner, editorial assistant, night guard, guitar teacher. He also enjoys drawing, video montage, good food and studio visits.

06-28072072 / 043-3540765; sytzesteenstra@mixed-media.info

Josh Moll        > > >         coach, systems engineer, fine artist; since 2011 Josh only works as coach.
Josh has been working as a coach since 2000. She got her post-academic degree in coaching from the Alba-Academy. In the past, she held positions as a teacher in information analysis, and as a teacher of computer skills in an art school. She has worked as adviser in process management, web designer, artist (fine art), widwife for cows, nurse, and as building superintendent and team leader in an addiction clinic. She knows how to laugh at the expression “Jack of all trades, master of none” and holds degrees in systems andgineering and in fine art to back her up.

06-42466116 / 043-3540765; joshmoll@mixed-media.info

Advertentie