In de zomermaanden maakte Sytze een Nederlandse samenvatting bij het Engelstalige proefschrift van Christoph Rausch, die op 18 oktober 2013 promoveerde aan de Universiteit Maastricht. De titel van het proefschrift is “Rescuing Modernity. Global Heritage Assemblages and Modern Architecture in Africa”. Het is een antropologische studie naar de omgang met modern erfgoed, met name moderne architectuur, en de rol van de Unesco werelderfgoedlijst in verschillende Afrikaanse landen. Omdat ‘de moderniteit’ in Afrika niet los te zien is van het koloniale verleden, omdat moderne architectuur utopische pretenties meedroeg die inmiddels door en door problematisch zijn geworden, omdat de Unesco een rol speelt in de processen van globalisering, en omdat de werkwijze en de theoretische begrippen van de culturele antropologie niet al bij voorbaat zijn toegesneden op het inzichtelijk maken van deze complexe transnationale historische processen, is het een proefschrift met een veeleisende terminologie. (Christoph was visiting researcher in Berkeley, bij Paul Rabinow, die een “antropologie van het hedendaagse” heeft ontwikkeld met een eigenzinnig woordgebruik, beïnvloed door Michel Foucault.) In goed overleg is het gelukt een samenvatting te maken die recht doet aan het proefschrift en aan de terminologie.

De omslag van het proefschrift

Advertentie