2 lezingen, 2 kunstenaars, 2 musea

Een beeld kan meer zeggen dan duizend woorden, helemaal waar, maar net als woorden kunnen beelden misverstanden oproepen, of doodgewoon nauwelijks begrepen worden, als de kijker niet weet wat hij ziet.

Sytze heeft twee lezingen op stapel staan, over twee zeer uiteenlopende kunstenaars.

Op zondag 24 november 2013 om 13:00 in Museum Schunck, in Heerlen: een filosofische rondleiding in de tentoonstelling “New End, New End” van Andreas Emenius. Met aandacht voor het gedachtengoed waardoor Emenius is geïnspireerd: Oswald Spenglers “Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte”, en voor de kunstopvattingen van Goethe en van Nietzsche, waardoor Spengler op zijn beurt werd geïnspireerd.

Op zondag 19 januari 2014 om 13:30 uur in het Dordrechts Museum, in Dordrecht, ter gelegenheid van de tentoonstelling “Stop Making Sense: Nederlandse schilderkunst uit de jaren ’80” en de bijbehorende vertoning van de film “Stop Making Sense” van Jonathan Demme en Talking Heads: een lezing over de film “Stop Making Sense”, over het werk van David Byrne en over Byrne’s werk als beeldend kunstenaar.

Links: een van de beelden van Andreas Emenius. Rechts: David Byrne in "Stop Making Sense".

Links: een van de beelden van Andreas Emenius. Rechts: David Byrne in “Stop Making Sense”.

Essay over Ben Leenen, beeldend kunstenaar

Ter gelegenheid van een tentoonstelling van Ben Leenen, schilder, graficus, mail artist, marge-uitgever en soms performer, in een Maastrichtse pop-up galerie, schreef Sytze een essay over het werk van Ben. “Hoe alles zacht neuriet. Een lezer als schilder (voor Ben Leenen)” Het essay is hier te lezen: http://sytzesteenstra.wordpress.com/2013/09/06/hoe-alles-zacht-neuriet-een-lezer-als-schilder-voor-ben-leenen/.

Twee dummies (omslagontwerpen) door Ben Leenen

Twee dummies (omslagontwerpen) door Ben Leenen

Samenvatting van proefschrift ‘Rescuing Modernity’

In de zomermaanden maakte Sytze een Nederlandse samenvatting bij het Engelstalige proefschrift van Christoph Rausch, die op 18 oktober 2013 promoveerde aan de Universiteit Maastricht. De titel van het proefschrift is “Rescuing Modernity. Global Heritage Assemblages and Modern Architecture in Africa”. Het is een antropologische studie naar de omgang met modern erfgoed, met name moderne architectuur, en de rol van de Unesco werelderfgoedlijst in verschillende Afrikaanse landen. Omdat ‘de moderniteit’ in Afrika niet los te zien is van het koloniale verleden, omdat moderne architectuur utopische pretenties meedroeg die inmiddels door en door problematisch zijn geworden, omdat de Unesco een rol speelt in de processen van globalisering, en omdat de werkwijze en de theoretische begrippen van de culturele antropologie niet al bij voorbaat zijn toegesneden op het inzichtelijk maken van deze complexe transnationale historische processen, is het een proefschrift met een veeleisende terminologie. (Christoph was visiting researcher in Berkeley, bij Paul Rabinow, die een “antropologie van het hedendaagse” heeft ontwikkeld met een eigenzinnig woordgebruik, beïnvloed door Michel Foucault.) In goed overleg is het gelukt een samenvatting te maken die recht doet aan het proefschrift en aan de terminologie.

De omslag van het proefschrift

Italiaanse vertaling van ‘Song and Circumstance’

Er verschijnt een Italiaanse vertaling van Sytze’s boek Song and Circumstance: The Work of David Byrne from Talking Heads to the Present. De uitgever is Odoya in Bologna. De Italiaanse titel is sec: David Byrne, la musica, l’arte. Zie verder de site van de uitgever: http://www.odoya.it/index.php?main_page=product_book_info&products_id=617.

Redactiewerk voor de documentaire ‘Mijn zusje, de soldaat’ van Dikla Zeidler

Josh en Sytze werkten samen aan de redactie van commentaar (voice-over) en ondertitels voor de documentaire ‘Mijn zusje, de soldaat’, het debuut als regisseur van Dikla Zeidler. Van ‘Mijn zusje, de soldaat’ zijn twee versies gemaakt, een van 70 minuten voor de bioscoop en voor documentairefestivals (Engelse titel: Sister, Soldier), en een van 53 minuten voor de televisie. De televisieversie is op 8 mei 2013 om 23:00 uitgezonden op Holland Doc bij de EO, op Nederland 2. De producent van de film is BlazHoffski & Levy Producties. (Zie ook Sytze’s blog: http://sytzesteenstra.wordpress.com/2013/04/23/mijn-zusje-de-soldaat-en-mijn-nichtje-de-regisseur/, en http://www.levyproductions.nl/index.php/levy_nl/archief/mijn-zusje-de-soldaat/.)

Het affiche van ‘Sister, Soldier’

docent ‘Introduction to Art’, UCM Maastricht

In september en oktober 2012 doceerde Sytze aan het University College Maastricht (UCM) “Introduction to Art: Representations, Performances and Interactions”. Het UCM is het Engelstalige Liberal Arts College van de Universiteit Maastricht. Sytze verving de vaste docent, Christoph Rausch, na het plotselinge en tragische overlijden van zijn vrouw Karen Pärna, die ook aan het UCM werkte. Sytze kon als invaller het hele programma (tutorgroepen, hoorcolleges, coördinatie en toetsen) op stel en sprong overnemen, omdat hij het programma zelf in 2006 had samengesteld.

Studenten bij een hoorcollege

Eindredactie ‘Over de collectie’

In opdracht van museum Schunck in Heerlen deed Sytze de eindredactie van het nieuwe collectieboek van het museum, zowel van de Nederlandse teksten als van de Engelse vertalingen. In Heerlen wordt sinds 1945 hedendaagse Nederlandse schilderkunst verzameld, eerst door de gemeente Heerlen zelf, later door de Stadsgalerij en nu door cultureel centrum (of: “Newseum”) Schunck. Het boek geeft geen compleet overzicht van de collectie, dat staat op internet. In plaats daarvan bevat het boek teksten van zeven auteurs: conservatoren, historici en essayisten, en een fotokatern met een keuze uit de verzameling. ‘Over de collectie’ geeft een scherp en gevarieerd beeld van de ontstaansgeschiedenis van de verzameling.